Qeej ( Khèn)

Qeej (Khèn) đã trở thành một biểu tượng sâu sắc của người Hmong và đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt hàng ngày của người Hmong.
HmongTagkis tin rằng chúng tôi không biết và hiểu đủ về Qeej để giới thiệu đến cho mọi người, vì vậy chúng tôi quyết định trở thành một người kết nối giữa các nghệ nhân làm Qeej tại Việt Nam và những người muốn mua một chiếc Qeej ( Khèn).
Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.