CÔNG TY TNHH HMONG TAGKIS

Địa chỉ: Số 62 Đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 966917125

Website: hmongtagkis.com

Email: hmongtagkis@gmail.com

Fanpage: Hmong Tagkis (https://www.facebook.com/Hmong.Tagkis.Vietnam/)

Tài khoản thanh toán online thông qua Paypal: yeuthuong2512@gmail.com