Category Archives: Uncategorized @vi

Vietnam’s top influencers

Although influencers’ stories and successes vary, they continue to inspire many young Vietnamese while impacting local communities around the country. Timeout wants to introduce you to some of these people from different fields and showcase contemporary Vietnamese talents that shape the future of our nation. Following the success of our poll in 2018, this year, […]

Chàng trai người Hmong nuôi ước mơ đưa thời trang thổ cẩm ra thế giới

Nếu không được cán bộ của Ủy ban Dân tộc giới thiệu, chúng tôi không thể nghĩ rằng chàng thanh niên người Mông Sùng A Bình lại có ước mơ lớn đến vậy.     Từ chàng thanh niên người Mông dám xa quê… Gặp Bình trong lớp tập huấn “Chuỗi giá trị và xây […]